Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK - Tczewska Amatorska Liga Koszykówki IX Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Szymon Radomski 9 19,67 38,78 3,78 8,78 43,04 2,67 8,11 32,88 4,11 6,56 62,71 6,44 16,89 38,16 12,89
2 Paweł Lazer 7 19,29 36,29 3,29 6,29 52,27 3,71 9,57 38,81 1,57 2,14 73,33 7 15,86 44,14 13,71
3 Maciej Wojciechowski 13 19,08 34,69 5,62 11 51,05 1,85 4,54 40,68 2,31 3,54 65,22 7,46 15,54 48,02 17
4 Maciej Kraśniewski 5 15,6 36,4 5 14,2 35,21 0,6 5 12 3,8 6,8 55,88 5,6 19,2 29,17 7,8
5 Tomasz Hibner 14 14,79 36,57 5,07 7,14 71 0,64 2,21 29,03 2,71 3,86 70,37 5,71 9,36 61,07 24,79
6 Dawid Topolski 12 14,58 35,75 4,08 9 45,37 1,5 5,83 25,71 1,92 3,08 62,16 5,58 14,83 37,64 12,58
7 Michał Czirson 1 14 35 4 6 66,67 2 4 50 0 0 0 6 10 60 23
8 Przemysław Siwek 2 14 30,5 2,5 4 62,5 2,5 10 25 1,5 2 75 5 14 35,71 6
9 Mateusz Michalski 11 13,73 36,45 3,09 6,55 47,22 1,36 5,82 23,44 3,45 4,55 76 4,45 12,36 36,03 13,27
10 Marcin Słowikowski 6 13,33 40,17 3,5 6,67 52,5 1 5,17 19,35 3,33 5,17 64,52 4,5 11,83 38,03 9,83
11 Albert Doria-Dernałowicz 8 13,13 33,88 4,25 8,38 50,75 1,13 3,63 31,03 1,25 2,75 45,45 5,38 12 44,79 10,38
12 Michał Korsak 3 13 35,67 6,33 11,33 55,88 0 0 0 0,33 0,33 100 6,33 11,33 55,88 20,33
13 Piotr Rózga 2 13 30,5 3,5 9,5 36,84 1,5 4,5 33,33 1,5 4,5 33,33 5 14 35,71 4
14 Monika Buczak 11 12,82 34,18 1,82 6,27 28,99 2,18 6 36,36 2,64 3,18 82,86 4 12,27 32,59 7
15 Krzysztof Link 4 12,25 36,25 4 8,25 48,48 1,25 5,25 23,81 0,5 2 25 5,25 13,5 38,89 15,25
16 Piotr Samujło 13 12,23 35,23 3,92 6,54 60 1,23 5,85 21,05 0,69 2,15 32,14 5,15 12,38 41,61 11,08
17 Maciej Gil 5 11,6 35,8 3 7 42,86 0,8 3,4 23,53 3,2 5 64 3,8 10,4 36,54 4,6
18 Maksymilian Pałkowski 14 11,43 35,71 2,71 9,21 29,46 1,43 7,93 18,02 1,71 3,21 53,33 4,14 17,14 24,17 0,64
19 Michał Piekarski 10 11 34,2 4,5 7,8 57,69 0 0,1 0 2 5 40 4,5 7,9 56,96 16,5
20 Karol Wojtaś 13 10,85 31,23 4,69 9,85 47,66 0 0,08 0 1,46 3,85 38 4,69 9,92 47,29 9,92
21 Tomasz Dembek 5 10,8 32 1,2 4 30 2,2 8,2 26,83 1,8 2,4 75 3,4 12,2 27,87 5,4
22 Piotr Rosół 4 10,5 22,75 5 7 71,43 0 0,25 0 0,5 1,25 40 5 7,25 68,97 17,75
23 Jacek Kloska 12 10,17 31,83 4,25 8,17 52,04 0 0,08 0 1,67 3,08 54,05 4,25 8,25 51,52 12,08
24 Paweł Kraśniewski 1 10 33 2 5 40 0 0 0 6 10 60 2 5 40 11
25 Tomasz Lange 10 10 31 4,5 9,2 48,91 0 0 0 1 2,1 47,62 4,5 9,2 48,91 15,9
26 Paweł Sieradzki 9 9,89 30,78 1,56 5,44 28,57 1,56 6,22 25 2,11 2,78 76 3,11 11,67 26,67 7,44
27 Maciej Polok 13 9,62 31,85 3,69 8,08 45,71 0 0,31 0 2,23 6,08 36,71 3,69 8,38 44,04 16
28 Kamil Laskiewicz 11 9,45 30,18 2,36 4 59,09 1,45 5,09 28,57 0,36 1,27 28,57 3,82 9,09 42 9,55
29 Piotr Miętki 12 8,67 24 2,58 5,5 46,97 0,58 2,42 24,14 1,75 3,42 51,22 3,17 7,92 40 3,83
30 Mateusz Papis 6 8,67 24,5 3,33 5,33 62,5 0 0,33 0 2 3 66,67 3,33 5,67 58,82 10,33
31 Daniel Łakomiec 10 8,2 30,6 2,7 6,8 39,71 0,4 1,2 33,33 1,6 2,9 55,17 3,1 8 38,75 5,2
32 Paweł Guzow 11 8,18 33,73 3,27 8,27 39,56 0,36 2,45 14,81 0,55 1 54,55 3,64 10,73 33,9 12,09
33 Michał Saidowski 12 8,17 30,75 2,75 6,75 40,74 0,17 0,83 20 2,17 3,5 61,9 2,92 7,58 38,46 7,92
34 Mateusz Balbusa 1 8 32 3 7 42,86 0 0 0 2 2 100 3 7 42,86 8
35 Piotr Lewandowski 12 7,83 30 3,17 6,25 50,67 0 0,5 0 1,5 3,5 42,86 3,17 6,75 46,91 13,17
36 Tomasz Sosnowski 10 7,8 25,9 3,4 7 48,57 0 0,5 0 1 1,4 71,43 3,4 7,5 45,33 7,6
37 Kacper Czapski 3 7,67 23,67 2 5,33 37,5 0 1 0 3,67 7 52,38 2 6,33 31,58 2,33
38 Kamil Szyszkowski 9 7,67 32,33 2,67 6,33 42,11 0,33 2 16,67 1,33 2,22 60 3 8,33 36 8
39 Bartosz Gajewski 12 7,5 27,58 1,33 2,75 48,48 1,5 4,92 30,51 0,33 0,83 40 2,83 7,67 36,96 6,92
40 Dominik Kaszubowski 14 7,43 33,71 2,57 6,5 39,56 0,5 2,07 24,14 0,79 1,5 52,38 3,07 8,57 35,83 7,93
41 Szymon Trzebiatowski 13 7,38 22,46 1,23 3,38 36,36 1,46 4,62 31,67 0,54 1,38 38,89 2,69 8 33,65 2,54
42 Michał Karwiński 13 7,31 29,92 2,54 7,15 35,48 0,46 1,69 27,27 0,85 1,38 61,11 3 8,85 33,91 7,62
43 Dariusz Beyrowski 12 7,08 32,25 3 7 42,86 0,08 0,83 10 0,83 1,67 50 3,08 7,83 39,36 10,58
44 Tomasz Krawczyk 6 7 25,17 0,67 2,83 23,53 1,5 7,5 20 1,17 2,5 46,67 2,17 10,33 20,97 0,17
45 Damian Wiórek 10 7 24,9 2,9 5,7 50,88 0,1 1,1 9,09 0,9 1,6 56,25 3 6,8 44,12 7,4
46 Dariusz Wolny 5 7 23,6 2,8 6,6 42,42 0,2 1,2 16,67 0,8 1,4 57,14 3 7,8 38,46 4
47 Kamil Ziniewicz 12 6,83 29 3,25 8,33 39 0 0,08 0 0,33 1,33 25 3,25 8,42 38,61 6,75
48 Filip Nowak 14 6,57 26 2,71 6,93 39,18 0 0,29 0 1,14 1,86 61,54 2,71 7,21 37,62 8,36
49 Tomasz Smykowski 8 6,38 26,38 3 5,38 55,81 0,13 0,25 50 0 0 0 3,13 5,63 55,56 10,63
50 Kasper Zimny 11 6,36 24,18 1,73 4,64 37,25 0,55 2,55 21,43 1,27 2,09 60,87 2,27 7,18 31,65 6
51 Filip Rajkowski 3 6,33 24 1 2,67 37,5 1,33 5,33 25 0,33 0,67 50 2,33 8 29,17 6
52 Jarosław Bałamączyk 14 6,14 30,5 1,79 5,36 33,33 0,29 1,79 16 1,71 3,07 55,81 2,07 7,14 29 6,93
53 Paweł Betkier 2 6 15 2 3,5 57,14 0,5 1,5 33,33 0,5 2,5 20 2,5 5 50 5,5
54 Marcin Ormianin 7 5,86 28,71 1 5,71 17,5 1,14 5,14 22,22 0,43 1,43 30 2,14 10,86 19,74 0,14
55 Marcin Etmański 14 5,64 29,86 1,57 4,5 34,92 0,64 2,93 21,95 0,57 0,93 61,54 2,21 7,43 29,81 4,64
56 Kacper Suchomski 12 5,33 29,42 1 3,42 29,27 1 6,83 14,63 0,58 0,92 63,64 2 10,25 19,51 -1,5
57 Patryk Cesarz 6 5 20,83 1,67 4,67 35,71 0,33 1,33 25 0,67 1,33 50 2 6 33,33 2
58 Tomasz Idziak 1 5 27 2 3 66,67 0 5 0 1 4 25 2 8 25 2
59 Bartosz Kruk 5 5 20,4 1 2,4 41,67 0,8 1,8 44,44 0,6 0,8 75 1,8 4,2 42,86 3,8
60 Krzysztof Lopko 3 4,67 23,67 0,67 4 16,67 1 3,33 30 0,33 1,33 25 1,67 7,33 22,73 0
61 Jakub Silarski 12 4,58 29 1,75 3,25 53,85 0,08 0,42 20 0,83 1,92 43,48 1,83 3,67 50 9,58
62 Tomasz Fabich 9 4,44 20,67 1,67 4,33 38,46 0,22 0,44 50 0,44 0,89 50 1,89 4,78 39,53 4,11
63 Oskar Przybysławski 5 4,4 32,2 0,6 4,4 13,64 0,6 1,8 33,33 1,4 3,4 41,18 1,2 6,2 19,35 0
64 Przemek Białonowicz 12 4,33 30,17 2 5,42 36,92 0 0,33 0 0,33 0,83 40 2 5,75 34,78 5,67
65 Bartosz Grabowski 1 4 20 2 7 28,57 0 2 0 0 0 0 2 9 22,22 1
66 Grzegorz Kaczorowski 1 4 20 2 2 100 0 2 0 0 2 0 2 4 50 2
67 Patryk Rembiasz 5 4 29,2 2 5 40 0 1,2 0 0 0,2 0 2 6,2 32,26 5
68 Artur Olszewski 6 3,83 31,5 1,33 3,5 38,1 0,17 1,5 11,11 0,67 1,67 40 1,5 5 30 3,5
69 Bartosz Kosmaczewski 5 3,8 31,6 1,6 2,2 72,73 0,2 0,4 50 0 0,2 0 1,8 2,6 69,23 15,2
70 Karol Piechowski 10 3,6 32,2 0,3 1,9 15,79 0,8 3 26,67 0,6 1,7 35,29 1,1 4,9 22,45 5,2
71 Michał Lewandowski 8 3,13 16,25 1,25 3 41,67 0,13 0,38 33,33 0,25 0,88 28,57 1,38 3,38 40,74 4,25
72 Karol Kitowski 1 3 28 1 3 33,33 0 2 0 1 2 50 1 5 20 10
73 Radosław Styka 1 3 36 1 5 20 0 2 0 1 2 50 1 7 14,29 1
74 Maciej Glienke 8 2,88 22,38 1 2,63 38,1 0,13 0,63 20 0,5 1 50 1,13 3,25 34,62 6,5
75 Paweł Świątecki 10 2,8 15,7 0,8 2,9 27,59 0,3 1,5 20 0,3 0,4 75 1,1 4,4 25 1,9
76 Andrzej Świerczyński 11 2,73 20,27 1,18 4,27 27,66 0 0,09 0 0,36 0,91 40 1,18 4,36 27,08 4,36
77 Grzegorz Cieśliński 14 2,71 25,71 1,07 2,79 38,46 0,14 1,43 10 0,14 0,43 33,33 1,21 4,21 28,81 2,36
78 Patryk Nagórski 14 2,64 26,79 0,36 2,07 17,24 0,57 1,57 36,36 0,21 0,43 50 0,93 3,64 25,49 3,71
79 Wojciech Lamek 2 2,5 25 1 3 33,33 0 1 0 0,5 2 25 1 4 25 0,5
80 Krzysztof Licau 2 2,5 29 0,5 2,5 20 0,5 2 25 0 1 0 1 4,5 22,22 1
81 Łukasz Musiał 2 2,5 20,5 1 1,5 66,67 0 2 0 0,5 2 25 1 3,5 28,57 2,5
82 Maciej Repiński 6 2,5 19,33 0,83 4,67 17,86 0,17 0,5 33,33 0,33 0,67 50 1 5,17 19,35 3,33
83 Marcin Dera 14 2,43 18,71 0,79 3,43 22,92 0,14 0,5 28,57 0,43 0,86 50 0,93 3,93 23,64 4,43
84 Jan Smoter 5 2,4 17,8 1 4,4 22,73 0 0 0 0,4 1,6 25 1 4,4 22,73 0,6
85 Adam Depka 13 2,38 36 0,85 2,46 34,38 0 0,31 0 0,69 1,15 60 0,85 2,77 30,56 10,46
86 Dawid Jurek 1 2 14 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 25 -1
87 Mateusz Jurojć 3 2 15,67 1 1,33 75 0 0,67 0 0 0 0 1 2 50 4,67
88 Jakub Mandziara 5 2 19,2 0,8 2,8 28,57 0 1,2 0 0,4 1,2 33,33 0,8 4 20 0,6
89 Filip Maniuk 1 2 21 1 5 20 0 1 0 0 0 0 1 6 16,67 -2
90 Jan Narloch 1 2 20 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 4 25 2
91 Damian Spiczka 2 2 9 1 2,5 40 0 0,5 0 0 0 0 1 3 33,33 2,5
92 Jakub Stecki 12 1,58 16 0,67 2,92 22,86 0,08 0,17 50 0 0 0 0,75 3,08 24,32 3,5
93 Adam Serkowski 4 1,5 13,25 0,75 2,5 30 0 0,25 0 0 0 0 0,75 2,75 27,27 3,25
94 Mateusz Stanek 10 1,5 13,8 0,6 2,1 28,57 0,1 0,6 16,67 0 0 0 0,7 2,7 25,93 2,1
95 Wojciech Arciszewski 1 1 20 0 3 0 0 0 0 1 2 50 0 3 0 3
96 Szymon Karwowski 7 0,86 10 0,43 0,86 50 0 0,86 0 0 0 0 0,43 1,71 25 -0,43
97 Szymon Dobrzyński 7 0,71 25,57 0,14 1,14 12,5 0,14 1,29 11,11 0 0 0 0,29 2,43 11,76 0
98 Damian Janeczek 5 0,6 7,2 0 0,2 0 0,2 2 10 0 0 0 0,2 2,2 9,09 0,2
99 Kacper Silarski 8 0,5 23,88 0,25 0,63 40 0 0 0 0 0 0 0,25 0,63 40 5,13
100 Michał Cieśliński 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
101 Michał Grabowski 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
102 Łukasz Mollin 2 0 7,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
103 Kacper Monkiewicz 1 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
104 Artur Pietruszyński 1 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -4
105 Dawid Radkowski 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106 Przemysław Seweryniak 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
107 Damian Smukała 6 0 18,83 0 1,83 0 0 1,17 0 0 0 0 0 3 0 -2,5
108 Tomasz Wałaszewski 1 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Reklama: