Reklama:
Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga 1 TALK - EDYCJA 10 Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Maciej Wojciechowski 1 21 46 10 16 62,5 0 4 0 1 5 20 10 20 50 12
2 Szymon Radomski 4 18,25 30 4,25 9,25 45,95 2,25 6,5 34,62 3 3,75 80 6,5 15,75 41,27 23,5
3 Maciej Kraśniewski 3 18 33,33 6 9,33 64,29 1,33 4,67 28,57 2 3 66,67 7,33 14 52,38 18
4 Krzysztof Link 4 17,5 35,75 5,75 10 57,5 0,75 4,75 15,79 3,75 5,25 71,43 6,5 14,75 44,07 31,5
5 Kuba Jellonek 8 16,63 35,5 5 10,13 49,38 1,5 4,63 32,43 2,13 2,88 73,91 6,5 14,75 44,07 10,63
6 Mateusz Strzelczyk 7 16,14 35,57 4 9,71 41,18 2 7 28,57 2,14 3,57 60 6 16,71 35,9 9,29
7 Dawid Jurek 1 16 40 8 19 42,11 0 3 0 0 2 0 8 22 36,36 8
8 Tomasz Hibner 10 15,4 34,7 4,6 6,7 68,66 1,4 4,5 31,11 2 3,5 57,14 6 11,2 53,57 20,1
9 Paweł Guz 6 14,5 39,17 4,5 9 50 1,17 6,67 17,5 2 3,67 54,55 5,67 15,67 36,17 13,17
10 Damian Spiczka 3 13,33 36,67 2,67 7,67 34,78 1,67 6,67 25 3 5 60 4,33 14,33 30,23 10,33
11 Mariusz Redek 6 13,17 31,33 4,67 8,5 54,9 0,67 2,33 28,57 1,83 2,67 68,75 5,33 10,83 49,23 21,83
12 Paweł Sieradzki 7 12,57 32,43 3,14 5,57 56,41 1,57 6,43 24,44 1,57 2,86 55 4,71 12 39,29 14,57
13 Piotr Zapolski 1 12 40 5 9 55,56 0 1 0 2 4 50 5 10 50 12
14 Piotr Lewandowski 9 11,67 28,89 5 9,22 54,22 0 0,33 0 1,67 4,11 40,54 5 9,56 52,33 18,33
15 Kamil Laskiewicz 10 11,3 26,7 1,9 4 47,5 2,3 5,8 39,66 0,6 1,9 31,58 4,2 9,8 42,86 8,6
16 Paweł Kraśniewski 2 11 30 3 5 60 1 3 33,33 2 5,5 36,36 4 8 50 14,5
17 Marek Tumelis 6 11 31 3,67 10,33 35,48 1 4,83 20,69 0,67 0,83 80 4,67 15,17 30,77 5,67
18 Patryk Bolda 9 10,67 36,67 2 9,78 20,45 1,56 7,56 20,59 2 3,89 51,43 3,56 17,33 20,51 -3,44
19 Kacper Suchomski 9 10,56 35,56 2,78 10,22 27,17 1,22 6,67 18,33 1,33 2,56 52,17 4 16,89 23,68 0,89
20 Piotr Jackowski 10 10,5 35,8 3,7 11 33,64 0,8 4,8 16,67 0,7 2,2 31,82 4,5 15,8 28,48 3,3
21 Karol Wojtaś 10 10,3 29,8 4,7 8,5 55,29 0 0 0 0,9 1,7 52,94 4,7 8,5 55,29 11,1
22 Tomasz Lange 7 10,29 31,71 4,43 9,43 46,97 0 0 0 1,43 4,29 33,33 4,43 9,43 46,97 14,14
23 Marcin Balda 1 10 23 5 6 83,33 0 0 0 0 0 0 5 6 83,33 12
24 Piotr Samujło 7 9,86 33 3,43 7,14 48 0,43 5 8,57 1,71 3,14 54,55 3,86 12,14 31,76 7,43
25 Michał Karwiński 8 9,75 36,25 3,75 8,63 43,48 0,63 3 20,83 0,38 0,63 60 4,38 11,63 37,63 10,25
26 Dawid Topolski 6 9,67 26 3,17 6,33 50 0,83 2,67 31,25 0,83 1,67 50 4 9 44,44 10,83
27 Monika Buczak 6 9,5 27 1,5 4,5 33,33 1,67 4 41,67 1,5 1,5 100 3,17 8,5 37,25 7
28 Maciej Cichocki 2 9 27 3,5 8,5 41,18 0 0 0 2 2 100 3,5 8,5 41,18 11,5
29 Andrzej Świerczyński 10 8,9 34,8 3,9 8 48,75 0,1 0,1 100 0,8 1,4 57,14 4 8,1 49,38 13,4
30 Dominik Kaszubowski 6 8,83 35,17 2,83 7,5 37,78 0,5 1,83 27,27 1,67 2,5 66,67 3,33 9,33 35,71 8,83
31 Dariusz Beyrowski 9 8,67 28,33 3,44 7 49,21 0 0,44 0 1,78 2,56 69,57 3,44 7,44 46,27 16,33
32 Radosław Styka 3 8,33 40 2,67 8,67 30,77 0,33 2,33 14,29 2 5,33 37,5 3 11 27,27 8
33 Bartosz Gajewski 8 8,25 30,88 2,25 4,75 47,37 1,13 3,75 30 0,38 0,63 60 3,38 8,5 39,71 10,5
34 Paweł Guzow 8 7,75 29,13 3,25 7 46,43 0 0,13 0 1,25 2,25 55,56 3,25 7,13 45,61 13
35 Daniel Łakomiec 3 7,67 30,67 3,33 7,33 45,45 0 0,33 0 1 2 50 3,33 7,67 43,48 8,33
36 Marcin Szramka 9 7,44 32,67 3,67 10,22 35,87 0 0,11 0 0,11 0,33 33,33 3,67 10,33 35,48 5,22
37 Tomasz Wałaszewski 3 7 19,33 3,33 6 55,56 0 0 0 0,33 1 33,33 3,33 6 55,56 7,67
38 Mateusz Papis 6 6,83 20,17 2,67 4,83 55,17 0 0,17 0 1,5 4 37,5 2,67 5 53,33 6,67
39 Kamil Ziniewicz 4 6,5 28,25 2,75 5,25 52,38 0 0,25 0 1 2 50 2,75 5,5 50 6
40 Marcin Etmański 10 6,4 25,2 2,4 4,1 58,54 0,5 1,7 29,41 0,1 0,5 20 2,9 5,8 50 8,6
41 Marcin Morzyk 10 6,3 28,6 2,6 5,7 45,61 0 0 0 1,1 3 36,67 2,6 5,7 45,61 12,1
42 Maciej Ciechanowski 4 6,25 30,75 2,25 6,75 33,33 0 1,25 0 1,75 3,75 46,67 2,25 8 28,13 2,25
43 Tomasz Dembek 5 6,2 29 1,2 3,8 31,58 0,8 4,2 19,05 1,4 2,4 58,33 2 8 25 3,8
44 Jarosław Bałamączyk 1 6 26 1 2 50 0 2 0 4 6 66,67 1 4 25 4
45 Filip Nowak 1 6 34 3 4 75 0 0 0 0 0 0 3 4 75 12
46 Marcin Słowikowski 4 6 26 2 5,25 38,1 0,5 4,5 11,11 0,5 1,25 40 2,5 9,75 25,64 2,5
47 Damian Wiórek 2 6 20 2,5 4,5 55,56 0 0,5 0 1 2 50 2,5 5 50 9
48 Arkadiusz Hoffmann 6 5,67 28,17 1,17 3,83 30,43 0,83 6 13,89 0,83 1 83,33 2 9,83 20,34 1,83
49 Tomasz Pietrzak 9 5,56 30,78 2,56 7,44 34,33 0 0,56 0 0,44 2,78 16 2,56 8 31,94 7,33
50 Maciej Schramke 9 5,56 30 2,11 7,67 27,54 0,22 2,11 10,53 0,67 1,78 37,5 2,33 9,78 23,86 -0,78
51 Paweł Golczewski 4 5,5 23,75 1,5 5,25 28,57 0,5 0,75 66,67 1 3 33,33 2 6 33,33 4
52 Krzysztof Kieltrokiski 2 5,5 37 2 4,5 44,44 0,5 1 50 0 1 0 2,5 5,5 45,45 6,5
53 Krzysztof Gołyński 9 5,44 28,78 1,89 6 31,48 0,56 4,67 11,9 0 0,11 0 2,44 10,67 22,92 0,78
54 Patryk Fijał 10 5,1 28 0,9 2,8 32,14 1,1 4,4 25 0 0 0 2 7,2 27,78 3
55 Kamil Komkowski 4 5 29,25 2 4,5 44,44 0 2,5 0 1 2,5 40 2 7 28,57 0,75
56 Tomasz Sosnowski 9 5 25,89 1,89 3,78 50 0 0,33 0 1,22 1,78 68,75 1,89 4,11 45,95 7,22
57 Rafał Ostrowski 3 4,67 17,33 0,67 2,33 28,57 1 5,33 18,75 0,33 1 33,33 1,67 7,67 21,74 -2,67
58 Michał Ogiński 2 4,5 37,5 2 6 33,33 0 1 0 0,5 2 25 2 7 28,57 3
59 Tomasz Fabich 5 4,4 19,6 2 3,8 52,63 0 0,4 0 0,4 0,8 50 2 4,2 47,62 7,4
60 Krzysztof Lopko 6 4,33 28,33 1,67 4,83 34,48 0,17 1 16,67 0,5 2 25 1,83 5,83 31,43 3,17
61 Artur Olszewski 5 4,2 31 1,8 4,4 40,91 0,2 2,4 8,33 0 0 0 2 6,8 29,41 5,4
62 Jarosław Sikorski 10 4,2 32,6 1 2,7 37,04 0,4 3,9 10,26 1 1,6 62,5 1,4 6,6 21,21 6,7
63 Liss Mateusz 8 4 28,75 1,75 7,38 23,73 0 1,13 0 0,5 1,13 44,44 1,75 8,5 20,59 3,75
64 Kacper Silarski 7 3,71 26,71 1,57 2,86 55 0 0,14 0 0,57 1,14 50 1,57 3 52,38 10,14
65 Maciej Kędziorski 9 3,67 30,11 0,44 3,67 12,12 0,67 4,78 13,95 0,78 1,89 41,18 1,11 8,44 13,16 -4,11
66 Tomasz Smykowski 6 3,67 22,5 1,5 3,33 45 0,17 0,67 25 0,17 0,33 50 1,67 4 41,67 5
67 Bartosz Kosmaczewski 9 3,33 34,44 1,44 2,67 54,17 0 0,89 0 0,44 0,67 66,67 1,44 3,56 40,63 16,33
68 Marcin Ormianin 6 3,33 21,83 0,83 4,67 17,86 0,5 2 25 0,17 0,67 25 1,33 6,67 20 1
69 Patryk Nagórski 10 3,3 28,5 1,3 4 32,5 0,2 1,3 15,38 0,1 0,2 50 1,5 5,3 28,3 3,6
70 Jakub Spacjer 10 3,1 26,9 0,2 0,7 28,57 0,9 5,3 16,98 0 0 0 1,1 6 18,33 1,7
71 Przemysław Burczyk 5 3 12,6 1,2 4 30 0,2 0,6 33,33 0 0 0 1,4 4,6 30,43 0,8
72 Jan Dzięcielski 6 3 15,33 1,5 3,17 47,37 0 0 0 0 0,17 0 1,5 3,17 47,37 2,17
73 Remigiusz Gilmeister 5 3 27,2 1 3 33,33 0 0,2 0 1 2,4 41,67 1 3,2 31,25 6,8
74 Mateusz Michalski 2 3 27 0,5 3,5 14,29 0 2,5 0 2 3,5 57,14 0,5 6 8,33 3,5
75 Łukasz Schramke 9 3 28,44 1,33 4,56 29,27 0 0,56 0 0,33 0,44 75 1,33 5,11 26,09 4,78
76 Adam Serkowski 7 3 16,71 1,29 2,86 45 0,14 0,57 25 0 0,29 0 1,43 3,43 41,67 4,14
77 Michał Lewandowski 5 2,6 15,4 0,8 2,2 36,36 0 0,2 0 1 2 50 0,8 2,4 33,33 2,2
78 Tomasz Krawczyk 4 2,5 21 0 1,5 0 0,75 4 18,75 0,25 1 25 0,75 5,5 13,64 -1,25
79 Dawid Romanowski 2 2,5 24,5 1 2,5 40 0 2 0 0,5 1 50 1 4,5 22,22 1
80 Jakub Silarski 2 2,5 19,5 1 3 33,33 0 0 0 0,5 1 50 1 3 33,33 6
81 Mateusz Styka 10 2,3 16,2 0,6 2 30 0,3 1 30 0,2 0,4 50 0,9 3 30 2,3
82 Bogusław Kitkowski 1 2 26 1 8 12,5 0 0 0 0 0 0 1 8 12,5 -3
83 Piotr Wojciechowski 1 2 26 1 5 20 0 5 0 0 0 0 1 10 10 -2
84 Maciej Repiński 5 1,8 14,2 0,8 2 40 0 0,2 0 0,2 0,6 33,33 0,8 2,2 36,36 1,8
85 Tadeusz Wiśniewski 8 1,75 24,63 0,75 3,38 22,22 0 0,25 0 0,25 1,63 15,38 0,75 3,63 20,69 3,63
86 Krzysztof Sosinka 8 1,5 19,25 0 1,5 0 0,38 2,13 17,65 0,38 1 37,5 0,38 3,63 10,34 -0,25
87 Krzysztof Górski 5 1,4 28,4 0,6 3 20 0 0,4 0 0,2 0,8 25 0,6 3,4 17,65 3,8
88 Marek Laskowski 5 1,4 15,8 0 0,6 0 0,4 2,8 14,29 0,2 0,6 33,33 0,4 3,4 11,76 -1,2
89 Krystian Dulski 3 1,33 10,33 0,67 2 33,33 0 0 0 0 0,67 0 0,67 2 33,33 2,33
90 Jakub Stecki 6 1,33 17,67 0,67 2,33 28,57 0 0 0 0 0 0 0,67 2,33 28,57 3,67
91 Michał Zapolski 8 1,25 22,38 0,63 3,75 16,67 0 0,13 0 0 0 0 0,63 3,88 16,13 0,13
92 Michał Borzeszkowski 2 1 19 0,5 1,5 33,33 0 2,5 0 0 0 0 0,5 4 12,5 -2,5
93 Maciej Krakowiak 1 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1
94 Damian Janeczek 7 0,86 4,71 0 0,43 0 0,29 1 28,57 0 0 0 0,29 1,43 20 0,29
95 Patryk Falkowski 3 0,67 10,67 0,33 2 16,67 0 0 0 0 0,67 0 0,33 2 16,67 -0,33
96 Dominik Stosik 6 0,5 24,33 0 1 0 0,17 0,33 50 0 0 0 0,17 1,33 12,5 1
97 Jakub Witkowski 8 0,5 20,38 0,25 1,25 20 0 0,13 0 0 0 0 0,25 1,38 18,18 0,25
98 Paweł Kozicki 5 0,4 16,2 0,2 2,8 7,14 0 0 0 0 0,2 0 0,2 2,8 7,14 1,4
99 Wojciech Wolf 6 0,33 15,67 0,17 1,33 12,5 0 0 0 0 0 0 0,17 1,33 12,5 0,5
100 Sebastian Bruździński 1 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
101 Adam Depka 1 0 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
102 Miłosz Jabłonka 2 0 8,5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
103 Kamil Oliński 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 Dawid Poziemski 1 0 18 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 -2
105 Bartosz Wąsik 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Dawid Zakrzewski 5 0 18,6 0 1,6 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0 -1,8
Reklama: